Privacyverklaring

Gegevens Karin Poldervaart Fotografie:
Karin Poldervaart Fotografie
Spinnerij 26
3142BP Maassluis

www.karinpoldervaartfotografie.nl
karinpoldervaartfotografie@gmail.com
06-18865994
KvK-nummer: 56093616

Persoonsgevens die verwerkt worden
Karin Poldervaart Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u de gegevens zelf aan mij verstrekt
Hieronder een overzicht van gegevens die door mij verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adres ( zonodig)
– Telefoonnummer
– Email-adres
– 0verige persoonsgegevens die u actief in correspondentie, via de telefoon of persoonlijk aan mij verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
– Gebruik van email en/of telefoon die nodig zijn om mijn dienstverlening uit te voeren
– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen of digitale bestanden bij u af te leveren

Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen
Karin Poldervaart Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s en systemen:
– Mailbox van Karin Poldervaart fotografie. Dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft
– Klantgegevens ( zoals overleg via email en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Karin Poldervaart Fotografie. Uw gegevens worden beschermd via een wachtwoord op de wifi-verbinding, de computer als op de mailbox van Karin Poldervaart Fotografie
– Telefonisch contact via WhattsApp. De telefoon is beveiligd met wachtwoord

Karin Poldervaart Fotografie neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks het idee heeft dat uw gegevens toch niet beveiligd zijn of als er tekenen zijn van misbruik neemt u dan alstublieft contact op met karinpoldervaartfotografie@gmail.com

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard
– Persoonsgegevens die actief verstrekt worden, in correspondentie of telefonische contact worden uiterlijk 2 jaar bewaard
– Originele en bewerkte foto’s worden voor onbepaalde tijd bewaard, en verwijderd bij bedrijfsbeëindiging van Karin Poldervaart Fotografie.
– Verstuurde facturen worden 7 jaar bewaard, dit ivm de fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Karin Poldervaart Fotografie zal persoonsgegevens ( adres, email, telefoonnummer) nooit openbaar maken of aan derden verstrekken, tenzij in onderling overleg

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik
Karin Poldervaart Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gebruik van fotowerk door Karin Poldervaart fotografie op website en social media
Karin Poldervaart Fotografie maakt gebruik van een portfolio op haar website en de social media om haar gefotografeerde werk aan potentiële klanten te laten zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eerder gefotografeerde opdrachten en werk. Wilt u niet dat uw foto’s gebruikt worden voor dit doel, dan kunt u dit aan geven, of ten alle tijden verzoeken om verwijdering van desbetreffende foto’s

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin Poldervaart Fotografie. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hierbij kunt u mij verzoeken om uw persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of naar derden te sturen. Karin Poldervaart Fotografie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens